Temyiz Süreleri

Temyiz Süreleri


Asliye Hukuk………………………15 gün (tebliğden itibaren)
Sulh Hukuk………………………….8 gün (tebliğden itibaren)
İş…………………………………….8 gün (tefhimden itibaren)
Ceza ………………………………..7 gün (tefhimden itibaren)
İcra (Hukuk)……………………….10 gün (tefhimden itibaren)
İcra (Ceza) …………………………7 gün (tefhimden itibaren)
İdare, Vergi, Danıştay…………….30 gün
Kadastro …………………………..15 gün
Temyiz isteminin Reddine
ilişkin Mahkeme kararları……………7 gün

Temyize Cevap Süreleri :

Asliye Hukuk – Sulh Hukuk………….10 gün
Ceza …………………………………..7 gün
İdare, Vergi, Danıştay ……………..30 gün

Bir cevap yazın