Şirketlere ve Kooperatiflere Avukat bulundurma zorunluluğu

Anonim Şirketler ve Yapı Kooperatifleri avukat bulundurmak zorunda

Yeni Avukatlık kanunu düzenlemesi yasanın 35 ci maddesinin 3 cü fıkraası gereğince; Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

Avukatlık kanunu 35 ci maddeye eklenen bu madde gereğince artık anonim şirketler ve yapı kooperatifleri bir avukat ile sözleşme yapmalıdır. Yasa bu haliyle mali müşavir bulundurma zorunluluğuna avukat bulundurma, değişik bir ifade ile hukuk müşaviri bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

Avukat bulundurma zorunluluğundan maksat sigortalı ve kadrolu çalıştırmak değil, bir avukat ile avukatlık sözleşmesi yapmak ve ücretini ödüyor olmaktır.

Bu itibarla gerek anonim şirketlerin ve gereke yapı kooperatiflerinin 35.ci maddede yazan idari cezalara mahkum olmamaları için 2008 yılı itibariyle bir avukat ile sözleşme imzalamış olmaları ve bunu kesilen avukatlık serbest meslek makbuzu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Bu konuda baroların bir çalışması olduğunu, tüm şirketleri araştırarak kanun maddesinin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmeye çalıştığını belirtmekte yarar var. Barolar hukuk müşaviri avukatı olmayan anonim şirket ve kooperatifleri Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etme hakkına sahip.

Bir cevap yazın