İş Mahkemesi Süreleri

İş Mahkemeleri’nde görülen davalara ilişkin CEVAP, TEMYİZ ve KARAR DÜZELTME SÜRELERİ : 

a- İş Mahkemesi İlk İtiraz süresi: ilk itirazlar ilk oturuma kadar verilebilir
b- Iş mahkemesi dava Cevap Süresi: ilk oturuma kadar cevap verilebilir
c- Iş mahkemesi Temyiz Süresi: 8 Gün (tefhimden itibaren)
d- İş mahkemeleri Karar Düzeltme Süresi: 15 Gün(Hmuk 440)

Bir cevap yazın