İş kanunları ihbar Süreleri

İŞ KANUNLARI İHBAR SÜRELERİ

Sözleşme Türü : Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İhbar Süresine Uyulmaması Halinde Yaptırım : Bildirim süresine ait ücretin karşı tarafa ödenmesi.

Saklı Hükümler : Bildirim süresini beklemeksizin iş sözleşmesinin feshedilebileceği haller saklıdır.

a)4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre

İşi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta

İşi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta

İşi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta

İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta

b)5953 sayılı Basın İş Kanunu’na Göre

İşveren Tarafından Fesih Halinde

İş İlişkisi 5 Yıl ve Üzeri İse : 3 Ay

İş İlişkisi 5 Yıldaz Az İse : 1 Ay

İşçi Tarafından Fesih Halinde

İş İlişkisinin Süresine Bakılmaksızın : 1 Ay

c)854 sayılı Deniz İş Kanunu’na Göre

Not: İş sözleşmesi, Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesindeki haller dışında(bildirimsiz fesih halleri) altı ay geçmeden feshedilemez.

İşi 6 Ay Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta

İşi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta

İşi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta

İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta

Bir cevap yazın