İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Hukuku Bilgileri

İŞ VE SOSYAL SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

– Sigorta Primine Tabi Tavan ve Taban Ücretler
– Prime tabi olmayan sosyal yardımlar
– Asgari Ücret
– Kıdem Tazminatı Tavanı
– İşsizlik Sigortası Primi
– Bağ-Kur Primleri
– Yıllık Ücretli İzin Süreleri
– Kuruma Bildirim ve Ödeme Süreleri

SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (506 sayılı Kanun/Md:78)

Dönemi Tavan Ücret Taban Ücret TL./YTL
——————– —————– ————————
01.04.2003-30.06.2003/ 1.965.499.800 – 393.099.960 -TL
01.07.2003-31.12.2003/ 2.290.079.100 – 458.015.820 -TL
01.01.2004-30.06.2004/ 2.748.150.000 – 549.630.000 -TL
01.07.2004-31.12.2004/ 2.886.975.000 – 444.150.000 -TL
01.01.2005-31.12.2005/ 3.176.70 – 488.70 -YTL
01.01.2006-31.12.2006/ 3.451.50 – 531.00 -YTL
01.01.2007-30.06.2007/ 3.656.40 – 562.50 -YTL.
01.07.2007-31.12.2007/ 3.802.50 – 585.00 -YTL.

AÇIKLAMALAR
1- SSK’ya tabi aylık bürüt ücret;
a) Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise, alınan ücret üzerinden,
b) Sigortanın tavanından yüksek ise, sigortanın tavanından,
c) Sigortanın tabanından düşük ise, sigortanın tabanından
prim hesap edilir.

2- Aylık ücretler 30’a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.

3- Sosyal güvenlik destek primi % 30 dur.(22.5 işveren + 7.5 işçi)

4- 1.8.2004 den itibaren isteğe bağlı sigorta prim oranı % 25 dir.

SSK PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (506 sayılı Kanun/Md:77)

1.1.2006 1.1.2007
————- ————
– Yemek Parası (İşgünleri için günlük) 1,06 YTL. 1.13 YTL.
– Çocuk Zammı (Ençok 2 çocuk için) 10,62 YTL. 11.25 YTL.
– Aile zammı (Eşin çalışmaması şartıyla) 53,10 YTL. 56.25 YTL.

ASGARİ ÜCRET (4857 sayılı Kanun/Md: 39)

1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arasında (R.G. tarihi 30.12.2004)
a. 16 Yaşından büyükler için : 488,70 YTL.
b. 16 Yaşından küçükler için : 415,80 YTL.

1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (R.G. tarihi 23.12.2005)
a. 16 Yaşından büyükler için : 531,00 YTL.
b. 16 Yaşından küçükler için : 450,00 YTL.

1.1.2007-30.6.2007 tarihleri arasında (R.G. tarihi 28.12.2006)
a. 16 Yaşından büyükler için : 562,50 YTL.
b. 16 Yaşından küçükler için : 476,70 YTL.

1.7.2007-31.12.2007 tarihleri arasında (R.G. tarihi 28.12.2006)
a. 16 Yaşından büyükler için : 585,00 YTL.
b. 16 Yaşından küçükler için : 491,40 YTL.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475 sayılı İşKanunu m.14, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu m.20)

1.1.2004 – 30.6.2004 arası ………. 1.485.430.000 TL
1.7.2004 – 31.12.2004 arası ……… 1.574.740.000 TL

1.1.2005 – 30.6.2005 arası ………. 1.648,90 YTL
1.7.2005 – 31.12.2005 arası ……… 1.727,15 YTL

1.1.2006 – 30.6.2006 arası ………. 1.770,64 YTL
1.7.2006 – 31.12.2006 arası ………. 1.857,44 YTL

1.1.2007 – 30.6.2007 arası ……….. 1.960,69 YTL
1.7.2007 – 31.12.2007 arası ………. 1.988,48 YTL

Not: 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda tavan uygulaması yoktur.

İŞŞİZLİK SİGORTASI PRİMİ (4447 sayılı Kanun/Md: 49)

-1.6.2000-31.12.2001 tarihleri arasında (sigorta matrahı üzerinden);
işçiden % 2, işverenden % 3 oranında kesinti yapılmıştır.

-2002 yılından itibaren:
İşçiden % 1, İşverenden % 2 oranında kesinti yapılmaktadır.

BAĞ-KUR PRİM TABLOSU (1479 sayılı Kanun/Md:50)

1479 s. BAĞ-KUR KANUNUNA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA
ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR
BAĞ-KUR PRİM TABLOSU (YTL)
(1.1.2007 – 30.6.2007 Tarihleri Arasında)

Aylık Aylık
Basa- Gelir Giriş Basamak Yükseltme Sigorta Sağlık Toplam
maklar Tutarı Keseneği Farkı Prim Primi Prim %40
—— ——— ——– ——————- ——– ——— ——–
1 374,35 93,58 – – 74,87 110,43 185,30
2 398,39 99,59 1’den 2’ye 24,04 79,68 110,43 190,11
3 422,40 105,60 2’den 3’e 24,01 84,48 110,43 194,91
4 446,43 111.60 3’den 4’e 24,03 89,29 110,43 199,72
5 470,45 117,61 4’den 5’e 24,02 94,09 110,43 204,52
6 497,67 124,41 5’den 6’ya 27,22 99,53 110,43 209,96
7 524,90 131,22 6’dan 7’ye 27,23 104,98 110,43 215,41
8 552,13 138,03 7’den 8’e 27,23 110,43 110,43 220,86
9 579,35 144,83 8’den 9’a 27,22 115,87 115,87 231,74
10 606,57 151,64 9’dan 10’a 27,22 121,31 121,31 242,62
11 633,81 158,45 10’dan 11’e 27,24 126,76 126,76 253,52
12 661,03 165,25 11’den 12’ye 27,22 132,21 132,21 264,42
13 757,52 189,38 12’den 13’e 96,49 151,50 151,50 303,00
14 845,61 211,40 13’den 14’e 88,09 169,12 169,12 338,24
15 933,69 233,42 14’den 15’e 88,08 186,74 186,74 373,48
16 1.021,78 255,44 15’den 16’ya 88,09 204,36 204,36 408,72
17 1.109,87 277,46 16’dan 17’ye 88,09 221,97 221,97 443,94
18 1.197,94 299,48 17’den 18’e 88,07 239,59 239,59 479,18
19 1.286,03 321,50 18’den 19’a 88,09 257,21 257,21 514,42
20 1.374,11 343,52 19’dan 20’ye 88,08 274,82 274,82 549,64
21 1.462,19 365,54 20’den 21’e 88,08 292,44 292,44 584,88
22 1.550,27 387,56 21’den 22’ye 88,08 310,05 310,05 620,10
23 1.638,36 409,59 22’den 23’e 88,09 327,67 327,67 655,34
24 1.726,45 431,61 23’den 24’e 88,09 345,29 345,29 690,58

Not –1.1.2007 tarihinden önce ödenen prim miktarları için Bağ-Kur
Mevzuatı kapsamındaki E/1479A.006 No.lu belgeye bakınız.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 sayılı Kanun/Md: 53)

10 Haziran 2003 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununa göre
uygulanan yıllık izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

HİZMET SÜRESİ:
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 14 gün,
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 20 gün,
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün, ücretli yıllık izin verilir.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki
işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz. Yıllık izin hesabında
izin sürelerine rastlayan ulusal bayram,hafta tatili ve genel tatil günleri izin
süresinden sayılmaz.

KURUMA BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRESİ
– Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ertesi ayın sonuna kadar
– Sosyal Sigorta Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar
– Bağ-Kur Prim Ödemesi İlgili ayın sonuna kadar
– İşsizlik Sigortası Prim Ödemesi Ertesi ayın sonuna kadar

Bir cevap yazın