Icra Hakimliği Süreleri

İcra Hakimlikleri’nde görülen davalara ilişkin CEVAP, TEMYİZ ve KARAR DÜZELTME SÜRELERİ : 

1- İcra mahkemeleri İlk İtiraz süresi: İlk itirazlar Duruşma Gününe kadar verilebilir
2- İcra hakimliği dava Cevap Süresi: Duruşma Gününe kadar davaya cevap verilebilir
3- İcra hakimliği Temyiz Süresi: 10 Gün
4- Icra hakimlikleri Karar Düzeltme Süresi: 10 Gün

Bir cevap yazın