Ceza Usul Hukukunda Temyiz Sınırı

Ceza Usul hukuku temyiz sınırları :

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince Ceza Mahkemeleri Temyiz sınırı :
CMK.
MADDE 305 –
(Değişik: 2789 – 21.01.1983) Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı (Değişik ibare: 5218 – 14.7.2004 / m.1/C-3) “cezalara” ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtayca re’sen tetkik olunur.
1. (Değişik: 3842 – 18.11.1992) (Değişik ibare: 5219 – 14.7.2004 / m.3/B) “İkimilyar” liraya kadar ((Değişik ibare: 5219 – 14.7.2004 / m.3/B) “ikimilyar” dahil para cezalarına dair olan hükümler,
2. (Değişik: 3842 – 18.11.1992) Yukarı sınırı (Değişik ibare: 5219 – 14.7.2004 / m.3/B) “onmilyar” lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri,
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler,
Temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesinde Yargıtaya başvurulabilir.

Bir cevap yazın