Baro Levhasına yazılmak için gerekli belgeler

BARO LEVHASINA İLK DEFA YAZILMAK İSTEYEN  AVUKAT ADAYLARI İÇİN BAŞVURU SIRASINDA BULUNMASI ZORUNLU BELGELER : (Stajer avukatlar bu belgeleri bavuruda bulunurken bulundurmalıdır)

1-Adayın Baro Staj Listesine Yazılmasına dair Yönetim Kurulu Kararı,

2-Mahkemeler ve adalet daireleri nezdinde yapılan adliye stajını gösteren, staj yapılan yer Adli Yargı Adalet Komisyonunca verilecek karar (mazbata),

3-Yanında staj yapılan avukat tarafından düzenlenen 1. ve 2. üç aylık avukat yanı staj raporları,

4-Stajyere staj bitim belgesi verilmesine ve baro levhasına avukat olarak yazılmasına ilişkin ilgili baro yönetim kurulunca verilen karar veya kararlar,

5-Staj bitim belgesi,

6-Stajyere ait Baro Levhasına avukat olarak yazılma istemini kapsayan başvuru dilekçesi,

7-Stajyere ait; 6×9 ebadında, renkli, kravatlı, sakalsız, başı açık ve avukat cübbeli olacak şekilde 3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

8-Ruhsat harcının Maliyeye yatırıldığını gösterir belge,

9-Damga Vergisinin yatırıldığını gösterir makbuz örneği,

10-Mezuniyet tarihi ile staj başvurusunun yapıldığı tarih arasında uzun bir süre varsa, ilgilinin arada geçen süre içerisinde ve öğrenimi dışında ne işle meşgul olduğunu kanıtlayan belgeler,

11-Staj bitim tarihi ile Baro levhasına avukat olarak yazılma istemi tarihi arasında uzun bir süre varsa; arada geçen süre zarfında ne işle meşgul olunduğunu kanıtlayan kurumlarından alınacak belgeler.

12-İlgilinin memurluk geçmişi var ise, kurumundan alınacak sicil özeti ve disiplin yönlerinden hakkında soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge,

13-Staj öncesinde veya sonrasında, avukatlıkla bağdaşmayan bir işte çalışmış ise; bu işten ayrıldığını kanıtlayan belge,

14-Staj süresi içerisinde evlenen bayan adaylar yönünden; evlenmeden önceki soyadlarına göre düzenlenmiş arşivli adli sicil kaydı

15-İlgilinin adı-soyadı ve doğum tarihi gibi şahsi durumları yönünden mahkeme kararları veya idari işlemlerle yapılmış değişiklik veya düzeltmeler varsa; buna dair belgeler veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile bu değişikliklere göre düzenlenmiş arşivli adli sicil kaydı

Bir cevap yazın