2007 İYUK Parasal Sınırları

2007 yılı İdari Yargılama Kanunu (İYUK) Parasal Sınırları :

– Tam yargı davalarında duruşma talep etme sınırı: 6.370 YTL‘yi aşan
– Vergi davalarında duruşma talep etme sınırı : 6.370 YTL‘yi aşan
(Mahkemece re’sen duruşma yapılmasına karar verilirken sınıra bakılmaz.)

– Tek hakimle görülebilecek dava sınırı: 6.370 YTL‘yi aşmayan

– İtiraz edilebilecek kararlar: 6.370 YTL’yi aşmayan
– Temyiz edilebilecek kararlar: 6.370 YTL ve aşan

Bir cevap yazın