2007 Yılı HUMK ve İİK Sınırları

2007 Yılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) ve İcra ve İflas Kanunu (İİK) Sınırları:

Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı: 5.910 YTL
Tanıkla İspat Sınırı: 460 YTL
Temyiz Sınırı: 1.170 YTL
Temyizde Duruşma Sınırı: 11.830 YTL
Karar Düzeltme Sınırı: 7.090 YTL
Tüketici Hakem Heyetine zorunlu başvuru sınırı: 792,12 YTL
İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz Sınırı): 3120 YTL

Bir cevap yazın